Số lượng truy cập
Thủ tục hành chính
Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra thực thi phương án Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ
 
Ngày 22 tháng 6 năm 2010 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1433/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra thực thi phương án Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ  trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Chi tiết >>>
Các đơn vị trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch rà soát và đơn giản hóa TTHC
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Công văn số 2174 ngày 3/7/2012 về việc xây dựng kế hoạch rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2012.
Chi tiết >>>
Đoàn kiểm tra 226 kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Từ ngày 26 đến 28/6/2012, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện bộ thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chi tiết >>>
Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012

Ngày 21/06/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng, cán bộ đầu mối các sở, ban ngành tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND-UBND và cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các...

Chi tiết >>>